Monday, May 11, 2009

Callas als Medeia

De akoestiek van het theater van Epidauros is legendarisch. Het was goed genoeg voor Maria Callas om er in 1961 als Medeia te schitteren. Dit schijnt van een ongehoorde schoonheid te zijn geweest. Griekenland bracht in 1980 voor haar een herdenkingszegel uit. Hierop wordt gerefereerd aan dit optreden. Ik vond slechts een korte stommefilm opname van één van haar repetities voor dat optreden. Mét geluid moeten we genoegen nemen met een fragment van haar optreden als Medeia in Covent Garden in 1959.

Euripides is de eerste Griek sinds Homeros die zich interesseerde voor positie van de vrouw in de oude patriarchale maatschappij. Hij maakt dat echter niet makkelijk door de Oosterse prinses Medeia ten tonele te voeren. Deze vermoord zo'n beetje iedereen die ze tegenkomt; haar broer, haar rivale, diens vader en zelfs haar eigen twee kinderen. Euripides heet de wegbereider van het psychologisch theater en de zedenkomedie. De tragedie Medeia werd voor het eerst opgevoerd in 431 v.Chr. en behaalde de 3e prijs bij de Dionysia.


Griekenland bracht in 1980 voor Maria Callas een herdenkingszegel uit. Hierop wordt gerefereerd aan haar optreden in Epidauros in 1961. Je herkent het theater aan het poortje rechts, want van de rest klopt niet veel.

No comments:

Post a Comment

Theater of Gytheio

Although Gythio or Gytheio wasn't on my wish list, today it was nevertheless more than worthwhile the visit. Gythium was the seaport of ...