Thursday, June 11, 2009

Telamon in Pompeï's odeon

Veel mooier dan het grote theater en meer intact is het theatrum tectum of odeon, direct daaraan grenzend. Het is een zaal voor ongeveer 300 mensen en werd in de 1e helft van de 1e eeuw v.Chr. door Sulla gebouwd. Door de achterwand is de sfeer intiem. Het odeon werd met name gebruikt voor het voordragen van poëzie, ondersteund door lyrische muziek. Bijvoorbeeld van Seneca. Cicero, die een villa in Pompeï bezat, zal het zeker hebben bezocht. Er zat voor de akoestiek ook een dak op. Ik vond met name de atlasachtige, knielende figuur mooi. Het schijnt Telamon te zijn. Daar had ik nog nooit van gehoord.


Pompei is als opgraving natuurlijk uniek en het is spectaculair om door de overdekte passage te lopen die naar het odeon leidt.

No comments:

Post a Comment

Theater of Gytheio

Although Gythio or Gytheio wasn't on my wish list, today it was nevertheless more than worthwhile the visit. Gythium was the seaport of ...